Leadership

The WIOTC Presidium & Secretariat

Leadership

The WIOTC Presidium

The Presidium shall consist of national and regional members, non-national non-regional members and chairmen of the executive committee.

* National and regional members shall mean the only members of group representatives designated by their national and regional governments.Only one government body in each and every country and region may be admitted to the standing member standing for its country and region.
* Non-national and non-regional members shall refer to the group members of various social organizations, R&D institutes, enterprises, etc.

The Executive Committee

Chairman: He Xuming

Executive Chairman: Shi Dinghuan

Executive Vice Chairman: Shi Dinghuan, Li Bohu, Zhang Qi, Zhang Hua, Harvey Dzodin (USA), Wang Feng, Su Tao,  Shen Jie, Zhao Zhigang (Hongkong, China), Huong TAN (France), Lucien Tjon (Netherlands)

Vice Chairman: Zamir Ahmed Awan (Pakistan), Andreas Dripke (Germany), Hu Shiying, Weiwei (Germany), Detlef Tenhagen (Germany), Chu Jian, He Qiang(Johnny Ho), Donald Lim (Malaysia), Liang Zi, Chen Dalong (France), Zhang Yi (EU), Vitaly Nedelskiy (Russia), Sandeep Kumar Bhalotia (India), Yavuz Onay (Turkey), Abdul Majid (Malaysia), Xu Wenjie, Zheng Tieqiang, Zhu Chenxia, Zhuang Hong

Member: Pierre BARROUX (France), Wang Hanhua (Singapore), Zhou Yicheng (Japan), Zhang Yachao, Zhao Feng, Wang Pengfei (USA)

Global Subsidiaries:

France: Huong TAN, Chen Dalong, Ali Sotoudehfar

Netherlands, Belgium, Luxembourg: Lucien Tjon

Germany: Weiwei, Sofia

Switzerland: Li Jing、Martin Schnauss、WU Juan

Japan: Zhou Yicheng

Malaysia: Donald Lim

Hongkong, China: Zhao Zhigang

The WIOTC Secretariat

Executive Secretary: He Qiang (Johnny Ho)

Deputy Secretary-General: Wu Peijuan, Pierre BARROUX (France), Zeng Ming, Rubnawaz Bajaw (Pakistan), Ali Sotoudehfar (Iran), Sofia (Germany),  Li Jing (Switzerland), Bao Limei, Gao Fangzhi, Zhang Fan, Zhang Xiaoxiong, Jiang Changwen, Wu Weitao, Zhao Lihui, Shen Jianhe, Ren Bo, Wu Shixi

Ambassador of Communication: Liu Meixi